Úvod

Kardiologický den Petra Niederleho

Odborná akce prezentující pokroky současné české kardiologie vznikla na památku předního českého kardiologa profesora Petra Niederleho. Petr Niederle byl průkopníkem ultrazvukového vyšetření srdce – echokardiografie a dlouholetým primářem kardiologického oddělení Nemocnice Na Homolce. Zemřel v březnu 2008.
Program obou akcí jak pro odbornou veřejnost, tak i pro pacienty je připraven společně se Sdružením ambulantních kardiologů, Nemocnicí Na Homolce, Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, Státním ústavem pro kontrolu léčiv, Unií pacientů ČR a Zdravotnickou záchrannou službou hl. města Prahy.
V rámci programu budou prezentovány příspěvky našich předních odborníků na téma akutní kardiologie, srdeční arytmie, farmakologická léčba srdce a problematika úhrad léčby a léčiv. Dozvíte se, jaký je život s kardiostimulátorem či defibrilátorem, co dělat při potížích se srdcem, v případě infarktu myokardu či při vysokém krevním tlaku a dalších onemocněních srdce. Dotkneme se i tématu možností výzkumu a jak funguje česká kardiologie v celorepublikovém zdravotnickém systému.
Zdravotnická záchranná služba hl. města Prahy předvede techniky používané při každodenní život zachraňující práci, modelové pracoviště a práci zdravotnického operačního střediska. Budete mít také možnost si prohlédnout vozidlo rychlé zdravotnické pomoci.
Pevně doufáme, že se nám podaří přiblížit českou kardiologii vám, našim pacientům a přesvědčíme vás, že na ni můžete být právem hrdi.
prof. MUDr. Petr Neužil, CSc., FESC
MUDr. Zorjan Jojko
doc. MUDr. Petr Ošťádal, Ph.D.

Rozhovor natočený během KDPN 2018